Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl

8 lipca 2016

W  ostatnich dniach Narodowe Archiwum Cyfrowe  dokonało  aktualizacji serwisu Szukaj w Archiwach   publikując ponad 2 mln nowych skanów dokumentacji historycznej z zasobu archiwów państwowych. Tym samym łączna liczba dostępnych materiałów przekroczyła 20 mln. W  czerwcowej  aktualizacji  pojawiły się  również  skany  materiałów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Czytaj więcej o: Aktualizacja serwisu szukajwarchiwach.pl
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Siedlcach

1 czerwca 2016

Archiwum Państwowe w Siedlcach zaprasza 9 czerwca na uroczystą promocję książki „Tęsknota za Siedlcami” – wydane drukiem wspomnienia Agnieszki Chrzanowskiej z lat 1939 – 1949. Publikacja to wspomnienia córki siedleckich prawników Zygmunta i Aleksandry z Egierszdoffów, obejmujące najbardziej tragiczne dla Polski i Polaków lata XX w. Ojciec autorki, działacz podziemia niepodległościowego został w 1944 r. aresztowany przez UB i zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Jej najbliżsi ginęli z rąk Niemców - jak prof. Ignacy Chrzanowski w Sachsenhausen lub Rosjan - jak Bohdan Chrzanowski w Katyniu. Wspomnienia to także unikalna opowieść o II wojnie światowej i pierwszych latach powojennych widzianych oczami dziecka. Na kartach wspomnień znajdziemy też obraz życia codziennego Siedlec z lat 30. i 40. XX wieku. Są tu m. in. opisy budynków, mieszkań, sklepów, środków transportu, życia towarzyskiego elit i dziecięcych zabaw na podwórkach. Jest miejsce dla inteligencji – prawników, lekarzy, nauczycieli, duchownych, ale także rzemieślników, sklepikarzy i służby. Dzięki lekturze wspomnień możemy się dowiedzieć, gdzie w Siedlcach można było najlepiej zjeść i jak wybierać najlepsze produkty na targu, w jaki sposób przechowywano jedzenie w czasach gdy nie było lodówek, i co to takiego „polska ostryga”.

Spisane wiele lat po wojnie wspomnienia Agnieszka Chrzanowska przekazała do zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Autorka udostępniła także liczne zdjęcia i dokumenty rodzinne, które znalazły się w książce. Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundację Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Samorządu Miasta Siedlce i Izby Adwokackiej w Siedlcach.

W ramach promocji zaplanowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach można będzie m. in. wysłuchać fragmentów wspomnień w wykonaniu aktorki Teatru Es.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Siedlcach
Przejdź do -

Miejska gra historyczna w siedleckim Archiwum

24 maja 2016

20 zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli siedleckich szkół odwiedziło 24 maja Archiwum Państwowe w Siedlcach w ramach miejskiej gry historycznej „Siedlce. Bliskie-Znane-Nieodkryte". Zadaniem uczestników było dotarcie do miejsc ważnych dla historii miasta i wykonanie związanych z nimi zadań konkursowych. W Archiwum uczniowie mieli do wykonania wypełnienie dwóch krzyżówek, jednej związanej z historią miasta oraz drugiej tematycznie związanej z osobą Henryka Sienkiewicza, do której informacje zawarte są na eksponowanej aktualnie w Archiwum wystawie poświęconej pisarzowi. Kolejnym zadaniem było ułożenie puzzli z herbem miasta Siedlce oraz herbem Rawicz, należącym do jego dawnych właścicieli. Materiały użyte do gry przygotowało Archiwum Państwowe w ramach współpracy z Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Czytaj więcej o: Miejska gra historyczna w siedleckim Archiwum

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.06.2015 (czwartek) Czytelnia będzie nieczynna.

23 maja 2016
Przejdź do -

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” w Siedleckim Archiwum

28 kwietnia 2016

Dokładnie w 170. rocznicę urodzin przyszłego noblisty zostanie otwarta wystawa „Śladami Sienkiewicza”, przygotowana wspólnie przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. 100 lat temu 15 listopada 1916 r. wielki pisarz zmarł w Vevey w Szwajcarii. 170 lat temu 5 maja 1846 r. urodził się w Woli Okrzejskiej. Osoba pisarza tej miary zawsze budziła zainteresowanie. Wiele napisano o Sienkiewiczu, do dziś jednak pozostały obszary mało zbadane, czy wymagające ponownej weryfikacji. Okazuje się, że w zachowanych materiałach archiwalnych odnaleźć można szereg wątków z życia Sienkiewicza i jego rodziny, mało lub w ogóle nieznanych. Przyszła więc pora, aby je pokazać szerzej.

Na wystawie w siedleckim Archiwum Państwowym obejrzeć można m. in. prawie kompletną dokumentację metrykalną rodziny pisarza od strony ojca i matki, sięgającą nieraz połowy XVIII w. Wykorzystano dokumenty archiwalne z następujących instytucji: Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz jego Oddziału w Otwocku, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Państwowego w Kielcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Diecezji Łomżyńskiej, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, Archiwum Parafii Bazyliki  Mariackiej w Krakowie, Archiwum Parafii w Okrzei, Archiwum Parafii w Wojcieszkowie oraz archiwów sądowych. Wykorzystano również materiały z bogatych zbiorów własnych Instytutu Badań Literackich PAN. Ponadto korzystano ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach w Oddziale Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Częścią wystawy są również  pierwodruki podstawowej części twórczości literackiej Sienkiewicza wydawane w różnych gazetach i w edycjach książkowych od 1869 r. do 1916 r.

Podstawowa część materiału archiwalnego prezentowana będzie po raz pierwszy. Wystawa czynna będzie w siedleckim Archiwum do końca czerwca 2016 r., a następnie prezentowana będzie w innych miejscach.

Czytaj więcej o: Wystawa „Śladami Sienkiewicza” w Siedleckim Archiwum
Przejdź do -

Materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego

17 marca 2016

W wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Muzeum Ziemi Mińskiej w 2015 r. zostały zdigitalizowane materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego.

Fotografie cyfrowe wykonano z następujących jednostek archiwalnych:

62/765 Akta miasta Mińsk Mazowiecki 1918-1950 [1952], sygn.1-2, 12
(protokoły władz miasta z lat 1918 -1922)
(protokoły władz miasta z lat 1937 -1939)
(protokoły władz miasta z lat 1939 -1942)

62/759 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001, sygn. 479-480, Dobra ziemskie Mińsk, tom I ,  tom II


62/759 Hipoteka w Mińsku Mazowieckim 1820-2001, sygn. 481-483, Dobra ziemskie Mińsk, tom III , tom IV , tom V


62/1745 Komisarz Do Spraw Włościańskich Powiatu Nowomińskiego 1864-1897 [1945], sygn.1-17 (tabele likwidacyjne z okolic Mińska Mazowieckiego).
Anielew, Arynów, Barcząca, Budy Barcząckie, Budy Janowskie d. Nowa Wieś, Chrosna, Chrzaszczówka, Cielechowizna, Dłużka, Janów Walerianów, Jezioro część Chmielewa, Królewiec d. Karlshof czyli Budy Arynowskie, Niedziałka, Osiny lit. A i B, Wiciejów, Wola Siennicka część SiennicyZakole

Czytaj więcej o: Materiały archiwalne dotyczące powiatu mińskiego

Konkurs pod patronatem Archiwum Państwowego w Siedlcach

29 lutego 2016

Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Siedleckim Konkursie Patriotycznym „Wielcy Polacy Dumą Narodu 2016 – rokiem Henryka Sienkiewicza”.

Patronat naukowy nad konkursem sprawują: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Siedlec i powiatu siedleckiego. Organizator dopuszcza możliwość udziału także zainteresowanych szkół spoza powiatu siedleckiego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest terminowe wysłanie zgłoszenia na adres Organizatora.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. Zgłoszenia szkół można nadsyłać listownie na adres Publicznego Gimnazjum nr 3 do 8 kwietnia 2016.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia  oraz wykaz literatury można pobrać ze strony internetowej Organizatora www.pg3.home.pl w zakładce „KONKURS WIELCY POLACY”.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji na temat konkursu udziela:

Anna Charczuk

e-mail: dornika5@o2.pl

Tel. 500 609 546

Czytaj więcej o: Konkurs pod patronatem Archiwum Państwowego w Siedlcach

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

22 stycznia 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Regulamin konkursu, wzory wniosków

Czytaj więcej o: Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”
Przejdź do -

Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”

29 grudnia 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego” autorstwa Bogusława Niemirki. Publikacja przedstawia dzieje oporu unitów podlaskich wobec carskich władz, głównie w latach 1875 – 1905. We wschodniej części Królestwa Polskiego rozgrywały się wówczas ważne i tragiczne wydarzenia, mające charakter wojny religijnej przeciw grekokatolikom. Katalog pokazuje bohaterów tamtych wydarzeń – opornych unitów, tych którzy im pomagali, ale również przeciwników Unii. Prezentowane materiały pochodzą z zasobu archiwów państwowych i kościelnych oraz ze zbiorów prywatnych.

Bogusław Niemirka, Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego. 30 lat oporu unitów podlaskich 1875 – 1905. Katalog wystawy archiwalnej, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 56.

Czytaj więcej o: Katalog wystawy archiwalnej „Od likwidacji Unii do ukazu tolerancyjnego”
Przejdź do -

Nowa biografia księdza Stanisława Brzóski

28 grudnia 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach wydało biografię ostatniego dowódcy powstania styczniowego ks. Stanisława Brzóski, który został stracony przez Rosjan 23 maja 1865 r. Publikacja autorstwa Bogusława Niemirki jest pokłosiem wystawy archiwalnej prezentowanej w Senacie RP oraz wielu innych miejscach na terenach obecnych województw mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego, gdzie operował oddział ks. Brzóski.

Wydawnictwo prezentuje najnowsze ustalenia naukowe dotyczące życia i walki bohaterskiego kapłana. Publikację ilustrują unikalne archiwalne dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową Stanisława Brzóski – od początków edukacji, przez posługę kapłańską w Sokołowie Podlaskim i Łukowie, po powstańczą epopeję, zakończoną tragiczną śmiercią na szubienicy na sokołowskim rynku. Specjalnie przygotowane mapy ukazują szczegółowo szlak bojowy oddziału ks. Brzóski w powstaniu styczniowym oraz bazę społeczną, czyli drobnoszlacheckie wsie, w których powstańczy kapelan mógł liczyć na oparcie. Osobne miejsce zajmują fotografie, przedstawiające uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim w 1925 r. oraz nadania mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. Publikacja zawiera indeks osobowy.

Bogusław Niemirka, Ksiądz Stanisław Brzóska – ostatni dowódca Powstania Styczniowego. W 150. Rocznicę śmierci, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce 2015, ss. 96 + 2 mapy

Czytaj więcej o: Nowa biografia księdza Stanisława Brzóski