Archiwum Państwowe w Siedlcach

Nowy zeszyt "Prac Archiwalno-Konserwatorskich"

19 grudnia 2018

W najnowszym zeszycie „Prac Archiwalno-Konserwatorskich”, jednego z najstarszych czasopism wydawanych przez archiwum państwowe w Polsce, czytelnicy znajdą 10 interesujących artykułów i 4 edycje źródeł.

W dziale „Artykuły i rozprawy” Mirosław Roguski omawia raporty podatkowe Ziemi Liwskiej z lat 1789 i 1790 z realizacji uchwał Sejmu Wielkiego; Andrzej Chojnacki przedstawia sylwetkę Walentego Antoniego Oborskiego (1776-1813) - pierwszego siedleckiego komendanta placu; Tadeusz Boruta opisuje władze okupacyjne i samorządowe w czterech powiatach dawnej guberni siedleckiej należących do generał-gubernatorstwa warszawskiego 1915-1918; Bogusław Niemirka 11 listopada 1918 r. w Węgrowie w źwietle źródeł archiwalnych. Do 100-lecia odzyskania niepodległości nawiązuje również artykuł Anny Laszuk, która prezentuje „Raport o Polsce u progu niepodległości. Szymon Krawczak analizuje dwumiesięcznik „Oriens” wydawany przez Misję Wschodnią OO. Jezuitów (cz. II artykułu); Wiesław Charczuk omawia losy dyszpasterzy i mieszkańców parafii Zbuczyn w latach 1939-1944; Julita Chojnacka przedstawia wybrane przykłady niemieckiej propagandy antybolszewickiej z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach; Witold Okniński - Sąd Grodzi w Sokołowie Podlaskim w latach 1945-1947; Beata Troć - edukacyjną rolę konkursów archiwalnych na przykładzie konkursu „Z rodzinnej szuflady”.

W dziale „Materiały źródłowe” ks. Jacek Wojda prezentuje wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące diecezji podlaskiej i siedleckiej; Rafał Dmowski - sylwetki bohaterów powstania styczniowego Władysłąwa Rawicza i ks. Stanisława Brzóskę w wybranych źródłach archiwalnych; Sławomir Kordaczuk omawia weryfikację członków Związku Peowiaków na podstawie Placówki Siedlce siedleckiej księgi peowiaków; Witold Bobryk z kolei przedstawił dokument dotyczący sprawy operacyjno-śledczej o kryptonimie „Malarz” dotyczący siedleckiego Marca ’68.

Zeszyt uzupełnia zwyczajowo kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach w okresie od października 2016 do września 2018 roku.

Zobacz SPIS TREŚCI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-19
Data publikacji:2018-12-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:702
Darmowy licznik odwiedzin