Archiwum Panstwowe w Siedlcach

Pokazy i lekcje archiwalne

8 listopada 2015

Archiwum Państwowe w Siedlcach organizuje dla dzieci i młodzieży lekcje historyczno - archiwalne połączone z pokazem archiwaliów. Prowadzone są one przez pracowników Archiwum.
Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z naszej oferty.
Zapraszamy także do zwiedzania wystaw prezentowanych w siedzibie Archiwum. Informacje o najnowszych wystawach są zamieszczane na naszej stronie w Aktualnościach.
Zachęcamy nauczycieli do współpracy. Oferujemy pomoc w wyszukiwaniu dokumentów dotyczących dziejów regionu siedleckiego które mogą potem zostać wykorzystane jako materiały na lekcjach .

Lekcje archiwalne prowadzone przez pracowników Archiwum Państwowego w Siedlcach


1. „Archiwum Państwowe w Siedlcach - dzieje, zasoby, formy działalności, wydawnictwa, zasady korzystania z akt ” (prelekcja połączona z pokazem wydawnictw archiwalnych oraz zwiedzaniem archiwum).
2. „Zasób Archiwum Państwowego w Siedlcach” (wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zwiedzaniem archiwum).
3. „Najciekawsze archiwalia w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach” (wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zwiedzaniem archiwum).
4. „Genealogia nauką o poszukiwaniu przodków ” (podstawowe pojęcia, jak należy rozpocząć poszukiwania genealogiczne, zasady korzystania z pomocy archiwalnych- inwentarze archiwalne i elektroniczne bazy danych).
5. „Poznaję historię mojej rodziny ” (podstawy poszukiwań genealogicznych w oparciu o materiały drukowane – poradniki, słowniki, herbarze oraz dokumenty archiwalne).
6. „Poznaję dzieje mojej Małej Ojczyzny” (poszukiwania informacji o własnej miejscowości w oparciu o zbiory archiwalne oraz biblioteczne).
7. „Źródła do dziejów regionu w zasobach archiwów polskich” (wykład połączony z prezentacją informatorów archiwalnych wraz z omówieniem zasad korzystania z archiwów).
8. „Rodzaje i formy dokumentów gromadzonych przez archiwa państwowe” (pokaz dokumentów).
9. „Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne?” (omówienie różnych typów źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych, literatury przedmiotu, w ramach zajęć praktycznych samodzielne prowadzenie poszukiwań w różnych typach źródeł).
10. „Opracowania i źródła drukowane służące badaniom genealogicznym” (omówienie wraz z prezentacją dostępnej literatury przedmiotu – poradniki genealogiczne, herbarze, słowniki i encyklopedie biograficzne i geograficzne).
11. „Typy źródeł wykorzystywanych do badań genealogicznych” (wykład oraz zajęcia praktyczne przybliżające różne typy źródeł wykorzystywanych w genealogii: akta stanu cywilnego, księgi parafialne, spisy ludności, akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, administracji ogólnej i samorządowej, placówek oświatowych, partii i stowarzyszeń, notarialne, księgi hipoteczne).
12. „Zapisy metrykalne od XVI do XX w. (wyznanie rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne, ewangelickie, mariawickie, gminy żydowskie)” wykład połączony z pokazem dokumentów oraz zajęcia praktyczne uczące samodzielnych poszukiwań w materiałach archiwalnych.
13. „Moje drzewo genealogiczne– zasady prowadzenia poszukiwań genealogicznych” .
14. „Konserwacja materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Siedlcach”.
15. „Digitalizacja materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Siedlcach” (zwiedzanie Pracowni Digitalizacji).

Pokazy multimedialne


1. „Życie codzienne w okupowanym mieście ( afisze okupacyjne w zasobie AP Siedlce)”.
2. „Warsztaty młodego genealoga”.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-08
Data publikacji:2015-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2635
Darmowy licznik odwiedzin