Wystawa o reklamie prasowej w przedwojennych Siedlcach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 czerwca 2020

Jak głosi porzekadło, reklama jest dźwignią handlu. Poszliśmy tym tropem i przejrzeli reklamy, które ukazywały się w siedleckiej prasie w okresie międzywojennym. Sprawdźcie co nam z tego wyszło!

W okresie międzywojennym Siedlce stanowiły znaczący ośrodek powiatowy, do czego przyczyniała się znaczna odległość od większych aglomeracji. Czyniło to z miasta swoiste centrum o zasięgu regionalnym dla terenów byłej guberni siedleckiej. Przed II wojną światową liczba ludności Siedlec przekroczyła 40 tys., z tego ok. 40 proc. stanowili Żydzi, którzy w dużej mierze zajmowali się działalnością gospodarczą, chociaż był to okres początków aktywności na tym polu także ludności chrześcijańskiej, co wielokroć rodziło spięcia obu społeczności, które widać niekiedy na prezentowanych reklamach.

 W tym okresie dominowały na Podlasiu przedsiębiorstwa usługowe, najwięcej zakładów fryzjerskich i przedsiębiorstw przewozowych, branże: chemiczna, włókiennicza i odzieżowa, papiernicza i poligraficzna, przemysł budowlany, wreszcie rynek prasowy. W latach 30. XX wieku Siedlce stały się również prężnym ośrodkiem wydawania prasy, której rozwojowi sprzyjały wszystkie wyżej wymienione czynniki. W drugiej dekadzie okresu międzywojennego ukazywało się w mieście kilkanaście tytułów, z tego 5 gazet polskich, które stały się przedmiotem zainteresowania przy przygotowaniu niniejszej wystawy (pominięto zatem, szczątkowo zresztą zachowaną, prasę ukazującą się w języku jidysz). W podejmowanej tematyce obejmowały nie tylko tematykę siedlecką, lecz cały region, wcielając w życie postulat przywrócenia miastu statusu ponadlokalnego, a przy okazji niosąc cenne dzisiaj informacje o różnych sferach życia ówczesnego społeczeństwa. Były to: „Głos Podlaski” – tygodnik diecezji podlaskiej wydawany z inicjatywy bpa Henryka Przeździeckiego w latach 1930-1939 oraz tygodniki związane ideowo z obozem sanacyjnym: „Gazeta Podlaska” – wydawana w latach 1930-1932, „Nowa Gazeta Podlaska” – 1931-1934, „Ziemia Siedlecka” – 1934, 1936-1939, wreszcie „Życie Podlasia” – z lat 1934-1939.

 Jak wiadomo z porzekadła, reklama jest dźwignią handlu, toteż na wymienionych wyżej łamach pojawiają się reklamy działalności gospodarczej różnych sfer w Siedlcach, spośród których niniejsza wystawa eksponuje 134. Zostały one podzielone na 20 branż reprezentujących:

 • Sport, turystykę i rekreację oraz myślistwo (1-7).
 • Budownictwo i składy materiałów (8-17).
 • Fryzjerstwo i usługi kosmetyczne (18-25).
 • Artykuły i usługi żelazne (26-27).
 • Drukarnie, produkcję pieczątek i usługi introligatorskie (28-34).
 • Krawiectwo (35-39).
 • Wyszynk, restauracje, kawiarnie (40-48).
 • Tekstylia (49-51).
 • Zakłady rzemieślnicze, mechaniczne i sklepy manufakturowe (52-56).
 • Artykuły spożywcze i kolonialne (56-66).
 • Usługi medyczne (67-90).
 • Księgarnie i artykuły papiernicze (91-97).
 • Odzież i konfekcję (98-115).
 • Artykuły elektromechaniczne i radiowe (116-120).
 • Chemię (121-122).
 • Zegarki, biżuterię, usługi zegarmistrzowskie i jubilerskie (123-126).
 • Ogrodnictwo (127-128).
 • Komunikację (129).
 • Zakłady i kolektury (130-131).
 • Korepetycje (132-134).

 Pomimo dużej reprezentatywności branż siedleckich okresu przedwojennego występujących w reklamie prasowej, warto pamiętać, że jest to – pomimo waloru informacyjnego i bardzo interesującej wizualnej strony – oczywiście jedynie źródło pomocnicze, uzupełniające bogate materiały archiwalne w postaci teczek firm siedleckich z okresu międzywojennego, zarejestrowanych w rejestrze handlowym, dziś przechowywanych w Archiwum Państwowym w Siedlcach w zespole akt nr 61: Sąd Okręgowy w Siedlcach z lat 1917-1939, w serii Wydział Rejestru Handlowego.

 Warto polecić oba te źródła historykom, bowiem dotychczas nie były one w większym stopniu wykorzystane w badaniach życia gospodarczego regionu.

 

 Bibliografia:

 • J. Cabaj, Prasa  siedlecka  z  lat  trzydziestych  XX  wieku  o  Niemcach  i  stosunkach  polsko-niemieckich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, t. 22, 2019, z. 1, s. 57-78.
 • A. Zawadzki, Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939, Siedlce 2014.

 

 Przygotował Dariusz Magier

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1. Głos Podlaski nr 52/1932

  1. Głos Podlaski nr 52/1932

 • Powiększ zdjęcie 2. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

  2. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

 • Powiększ zdjęcie 3. Życie Podlasia nr 5/1935

  3. Życie Podlasia nr 5/1935

 • Powiększ zdjęcie 4. Życie Podlasia nr 15/1935

  4. Życie Podlasia nr 15/1935

 • Powiększ zdjęcie 5. Życie Podlasia nr 41/1936

  5. Życie Podlasia nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 6. Życie Podlasia nr 52/1936

  6. Życie Podlasia nr 52/1936

 • Powiększ zdjęcie 7. Ziemia Siedlecka nr 1/1937

  7. Ziemia Siedlecka nr 1/1937

 • Powiększ zdjęcie 8. Nowa Gazeta Podlaska nr 16/1933

  8. Nowa Gazeta Podlaska nr 16/1933

 • Powiększ zdjęcie 9. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

  9. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

 • Powiększ zdjęcie 10. Głos Podlaski nr 16/1934

  10. Głos Podlaski nr 16/1934

 • Powiększ zdjęcie 11. Głos Podlaski nr 16/1934

  11. Głos Podlaski nr 16/1934

 • Powiększ zdjęcie 12. Życie Podlasia nr 25/1935

  12. Życie Podlasia nr 25/1935

 • Powiększ zdjęcie 13. Życie Podlasia nr 10/1936

  13. Życie Podlasia nr 10/1936

 • Powiększ zdjęcie 14. Głos Podlaski nr 18/1938

  14. Głos Podlaski nr 18/1938

 • Powiększ zdjęcie 15. Głos Podlaski nr 49/1938

  15. Głos Podlaski nr 49/1938

 • Powiększ zdjęcie 16. Głos Podlaski nr 12/1939

  16. Głos Podlaski nr 12/1939

 • Powiększ zdjęcie 17. Głos Podlaski nr 14/1939

  17. Głos Podlaski nr 14/1939

 • Powiększ zdjęcie 18. Głos Podlaski nr 34/1934

  18. Głos Podlaski nr 34/1934

 • Powiększ zdjęcie 19. Życie Podlasia nr 27/1934

  19. Życie Podlasia nr 27/1934

 • Powiększ zdjęcie 20. Życie Podlasia nr 29/1934

  20. Życie Podlasia nr 29/1934

 • Powiększ zdjęcie 21. Życie Podlasia nr 30/1934

  21. Życie Podlasia nr 30/1934

 • Powiększ zdjęcie 22. Życie Podlasia nr 38/1935

  22. Życie Podlasia nr 38/1935

 • Powiększ zdjęcie 23. Głos Podlaski nr 36/1936

  23. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 24. Głos Podlaski nr 36/1936

  24. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 25. Życie Podlasia nr 36/1937

  25. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 26. Nowa Gazeta Podlaska nr 14/1932

  26. Nowa Gazeta Podlaska nr 14/1932

 • Powiększ zdjęcie 27. Nowa Gazeta Podlaska nr 40/1932

  27. Nowa Gazeta Podlaska nr 40/1932

 • Powiększ zdjęcie 28. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

  28. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

 • Powiększ zdjęcie 29. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

  29. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

 • Powiększ zdjęcie 30. Życie Podlasia nr 2/1935

  30. Życie Podlasia nr 2/1935

 • Powiększ zdjęcie 31. Życie Podlasia nr 5/1936

  31. Życie Podlasia nr 5/1936

 • Powiększ zdjęcie 32. Głos Podlaski nr 20/1936

  32. Głos Podlaski nr 20/1936

 • Powiększ zdjęcie 33. Życie Podlasia nr 47/1936

  33. Życie Podlasia nr 47/1936

 • Powiększ zdjęcie 34. Głos Podlaski nr 46/1938

  34. Głos Podlaski nr 46/1938

 • Powiększ zdjęcie 35. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

  35. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

 • Powiększ zdjęcie 36. Głos Podlaski nr 7/1935

  36. Głos Podlaski nr 7/1935

 • Powiększ zdjęcie 37. Życie Podlasia nr 8/1935

  37. Życie Podlasia nr 8/1935

 • Powiększ zdjęcie 38. Głos Podlaski nr 41/1936

  38. Głos Podlaski nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 39. Głols Podlaski nr 42/1938

  39. Głols Podlaski nr 42/1938

 • Powiększ zdjęcie 40. Nowa Gazeta Podlaska nr 29/1933

  40. Nowa Gazeta Podlaska nr 29/1933

 • Powiększ zdjęcie 41. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

  41. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

 • Powiększ zdjęcie 42. Życie Podlasia nr 28/1934

  42. Życie Podlasia nr 28/1934

 • Powiększ zdjęcie 43. Życie Podlasia nr 2/1935

  43. Życie Podlasia nr 2/1935

 • Powiększ zdjęcie 44. Głos Podlaski nr 7/1935

  44. Głos Podlaski nr 7/1935

 • Powiększ zdjęcie 45. Głos Podlaski nr 36/1936

  45. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 46. Głos Podlaski nr 43/1936

  46. Głos Podlaski nr 43/1936

 • Powiększ zdjęcie 47. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

  47. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

 • Powiększ zdjęcie 48. Głos Podlaski nr 49/1937

  48. Głos Podlaski nr 49/1937

 • Powiększ zdjęcie 49. Głos Podlaski nr 20/1936

  49. Głos Podlaski nr 20/1936

 • Powiększ zdjęcie 50. Życie Podlasia nr 36/1937

  50. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 51. Głos Podlaski nr 42/1938

  51. Głos Podlaski nr 42/1938

 • Powiększ zdjęcie 52. Życie Podlasia nr 52/1935

  52. Życie Podlasia nr 52/1935

 • Powiększ zdjęcie 53. Głos Podlaski nr 20/1936

  53. Głos Podlaski nr 20/1936

 • Powiększ zdjęcie 54. Głos Podlaski nr 20/1936

  54. Głos Podlaski nr 20/1936

 • Powiększ zdjęcie 55. Głos Podlaski nr 17/1939

  55. Głos Podlaski nr 17/1939

 • Powiększ zdjęcie 56. Życie Podlasia nr 18/1938

  56. Życie Podlasia nr 18/1938

 • Powiększ zdjęcie 57. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

  57. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

 • Powiększ zdjęcie 58. Nowa Gazeta Podlaska nr 25/1932

  58. Nowa Gazeta Podlaska nr 25/1932

 • Powiększ zdjęcie 59. Życie Podlasia nr 52/1935

  59. Życie Podlasia nr 52/1935

 • Powiększ zdjęcie 60. Życie Podlasia nr 34/1936

  60. Życie Podlasia nr 34/1936

 • Powiększ zdjęcie 61. Głos Podlaski nr 36/1936

  61. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 62. Głos Podlaski nr 43/1936

  62. Głos Podlaski nr 43/1936

 • Powiększ zdjęcie 63. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

  63. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

 • Powiększ zdjęcie 64. Głos Podlaski nr 10/1937

  64. Głos Podlaski nr 10/1937

 • Powiększ zdjęcie 65. Głos Podlaski nr 9/1939

  65. Głos Podlaski nr 9/1939

 • Powiększ zdjęcie 66. Głos Podlaski nr 14/1939

  66. Głos Podlaski nr 14/1939

 • Powiększ zdjęcie 67. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

  67. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

 • Powiększ zdjęcie 68. Nowa Gazeta Podlaska nr 25/1932

  68. Nowa Gazeta Podlaska nr 25/1932

 • Powiększ zdjęcie 69. Nowa Gazeta Podlaska nr 35/1932

  69. Nowa Gazeta Podlaska nr 35/1932

 • Powiększ zdjęcie 70. Nowa Gazeta Podlaska nr 44/1933

  70. Nowa Gazeta Podlaska nr 44/1933

 • Powiększ zdjęcie 71. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

  71. Nowa Gazeta Podlaska nr 52/1933

 • Powiększ zdjęcie 72. Życie Podlaskia nr 28/1934

  72. Życie Podlaskia nr 28/1934

 • Powiększ zdjęcie 73. Życie Podlasia nr 29/1934

  73. Życie Podlasia nr 29/1934

 • Powiększ zdjęcie 74. Życie Podlasia nr 2/1935

  74. Życie Podlasia nr 2/1935

 • Powiększ zdjęcie 75. Życie Podlasia nr 2/1935

  75. Życie Podlasia nr 2/1935

 • Powiększ zdjęcie 76. Życie Podlasia nr 8/1935

  76. Życie Podlasia nr 8/1935

 • Powiększ zdjęcie 77. Życie Podlasia nr 15/1935

  77. Życie Podlasia nr 15/1935

 • Powiększ zdjęcie 78. Życie Podlasia nr 16/1935

  78. Życie Podlasia nr 16/1935

 • Powiększ zdjęcie 79. Życie Podlasia nr 33/1935

  79. Życie Podlasia nr 33/1935

 • Powiększ zdjęcie 80. Głos Podlaski nr 36/1936

  80. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 81. Życie Podlasia nr 44/1937

  81. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 82. Życie Podlasia nr 44/1937

  82. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 83. Życie Podlasia nr 44/1937

  83. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 84. Życie Podlasia nr 44/1937

  84. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 85. Życie Podlasia nr 51/1937

  85. Życie Podlasia nr 51/1937

 • Powiększ zdjęcie 86. Życie Podlasia nr 2/1938

  86. Życie Podlasia nr 2/1938

 • Powiększ zdjęcie 87. Głos Podlaski nr 12/1939

  87. Głos Podlaski nr 12/1939

 • Powiększ zdjęcie 88. Życie Podlasia nr 20/1939

  88. Życie Podlasia nr 20/1939

 • Powiększ zdjęcie 89. Życie Podlasia nr 20/1939

  89. Życie Podlasia nr 20/1939

 • Powiększ zdjęcie 90. Życie Podlasia nr 20/1939

  90. Życie Podlasia nr 20/1939

 • Powiększ zdjęcie 91. Życie Podlasia nr 51-52/1935

  91. Życie Podlasia nr 51-52/1935

 • Powiększ zdjęcie 92. Głos Podlaski nr 36/1936

  92. Głos Podlaski nr 36/1936

 • Powiększ zdjęcie 93. Życie Podlasia nr 41/1936

  93. Życie Podlasia nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 94. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

  94. Ziemia Siedlecka nr 2/1937

 • Powiększ zdjęcie 95. Życie Podlasia nr 36/1937

  95. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 96. Życie Podlasia nr 36/1937

  96. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 97. Życie Podlasia nr 36/1937

  97. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 98. Nowa Gazeta Podlaska nr 14/1932

  98. Nowa Gazeta Podlaska nr 14/1932

 • Powiększ zdjęcie 99. Nowa Gazeta Podlaska nr 30/1932

  99. Nowa Gazeta Podlaska nr 30/1932

 • Powiększ zdjęcie 100. Nowa Gazeta Podlaska nr 35/1932

  100. Nowa Gazeta Podlaska nr 35/1932

 • Powiększ zdjęcie 101. Nowa Gazeta Podlaska nr 40/1932

  101. Nowa Gazeta Podlaska nr 40/1932

 • Powiększ zdjęcie 102. Nowa Gazeta Podlaska nr 10/1933

  102. Nowa Gazeta Podlaska nr 10/1933

 • Powiększ zdjęcie 103. Życie Podlasia nr 25/1934

  103. Życie Podlasia nr 25/1934

 • Powiększ zdjęcie 104. Życie Podlasia nr 27/1934

  104. Życie Podlasia nr 27/1934

 • Powiększ zdjęcie 105. Życie Podlasia nr 30/1934

  105. Życie Podlasia nr 30/1934

 • Powiększ zdjęcie 106. Życie Podlasia nr 15/1935

  106. Życie Podlasia nr 15/1935

 • Powiększ zdjęcie 107. Życie Podlasia nr 38/1935

  107. Życie Podlasia nr 38/1935

 • Powiększ zdjęcie 108. Życie Podlasia nr 41/1936

  108. Życie Podlasia nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 109. Życie Podlasia nr 41/1936

  109. Życie Podlasia nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 110. Głos Podlaski nr 5/1937

  110. Głos Podlaski nr 5/1937

 • Powiększ zdjęcie 111. Życie Podlasia nr 36/1937

  111. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 112. Życie Podlasia nr 37/1937

  112. Życie Podlasia nr 37/1937

 • Powiększ zdjęcie 113. Życie Podlasia nr 44/1937

  113. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 114. Życie Podlasia nr 51/1937

  114. Życie Podlasia nr 51/1937

 • Powiększ zdjęcie 115. Głos Podlaski nr 10/1938

  115. Głos Podlaski nr 10/1938

 • Powiększ zdjęcie 116. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

  116. Nowa Gazeta Podlaska nr 1/1931

 • Powiększ zdjęcie 117. Życie Podlasia nr 47/1935

  117. Życie Podlasia nr 47/1935

 • Powiększ zdjęcie 118. Życie Podlasia nr 47/1936

  118. Życie Podlasia nr 47/1936

 • Powiększ zdjęcie 119. Życie Podlasia nr 12/1937

  119. Życie Podlasia nr 12/1937

 • Powiększ zdjęcie 120. Życie Podlasia nr 44/1937

  120. Życie Podlasia nr 44/1937

 • Powiększ zdjęcie 121. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

  121. Nowa Gazeta Podlaska nr 20/1932

 • Powiększ zdjęcie 122. Życie Podlasia nr 52/1936

  122. Życie Podlasia nr 52/1936

 • Powiększ zdjęcie 123. Nowa Gazeta Podlaska nr 16/1933

  123. Nowa Gazeta Podlaska nr 16/1933

 • Powiększ zdjęcie 124. Życie Podlasia nr 41/1936

  124. Życie Podlasia nr 41/1936

 • Powiększ zdjęcie 125. Życie Podlasia nr 36/1937

  125. Życie Podlasia nr 36/1937

 • Powiększ zdjęcie 126. Życie Podlasia nr 51/1937

  126. Życie Podlasia nr 51/1937

 • Powiększ zdjęcie 127. Nowa Gazeta Podlaska nr 10/1934

  127. Nowa Gazeta Podlaska nr 10/1934

 • Powiększ zdjęcie 128. Życie Podlasia nr 7/1937

  128. Życie Podlasia nr 7/1937

 • Powiększ zdjęcie 129. Życie Podlasia nr 4/1934

  129. Życie Podlasia nr 4/1934

 • Powiększ zdjęcie 130. Życie Podlasia nr 5/1935

  130. Życie Podlasia nr 5/1935

 • Powiększ zdjęcie 131. Życie Podlasia nr 5/1935

  131. Życie Podlasia nr 5/1935

 • Powiększ zdjęcie 132. Życie Podlasia nr 5/1935

  132. Życie Podlasia nr 5/1935

 • Powiększ zdjęcie 133. Życie Podlasia nr 33/1935

  133. Życie Podlasia nr 33/1935

 • Powiększ zdjęcie 134. Życie Podlasia nr 30/1936

  134. Życie Podlasia nr 30/1936

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-04
Data publikacji:2020-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3043