Kolekcja Jarosława Waszkiewicza, potomka repatriantów z Grodna 1932-1988

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 listopada 2020

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Państwowe w Siedlcach prezentuje dokumenty rodzinne Jarosława Waszkiewicza, potomka repatriantów z Grodna.  W skład kolekcji wchodzą dokumenty dotyczące Adolfa Waszkiewicza, a także materiały rodzinne Waszkiewiczów z lat 1932-1988.

Adolf  Waszkiewicz......

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Kolekcja Jarosława Waszkiewicza, potomka repatriantów z Grodna 1932-1988

W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, Archiwum Państwowe w Siedlcach prezentuje dokumenty rodzinne Jarosława Waszkiewicza, potomka repatriantów z Grodna, z lat 1923-1988. W skład kolekcji wchodzą dokumenty dotyczące Adolfa Waszkiewicza, a także materiały rodzinne Waszkiewiczów.

 

Adolf Waszkiewicz urodził się 4 listopada 1915 r. w miejscowości Łojki w powiecie augustowskim, woj. białostockim. Ojciec Franciszek Waszkiewicz i matka Maria z Hajdowskich posiadali 11 morgowe gospodarstwo rolne. Franciszek Waszkiewicz pochodził z licznej rodziny rolniczej, a z braku możliwości zatrudnienia w 1924  roku wyjechał do Ameryki, gdzie od 1907 roku do 1914 roku zatrudniony był jako robotnik w cukrowni na Brooklynie. Adolf Waszkiewicz pierwsze trzy oddziały Szkoły Powszechnej ukończył w Łojkach. W 1925 roku rozpoczął naukę w 4-tym oddziale VII klasowej Szkoły Powszechnej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Grodnie, którą ukończył w 1929 roku. W 1926 roku Franciszek i Maria Waszkiewiczowie sprzedali gospodarstwo rolne i przenieśli się do Grodna, gdzie utrzymywali się z handlu. Adolf Waszkiewicz w 1929 roku zaczął uczęszczać do 3 letniej Szkoły Handlowej w Grodnie, którą ukończył w 1932 roku. Po zdaniu egzaminów z przedmiotów prawno – ekonomicznych został przyjęty do Instytutu Nauk Handlowo -  Gospodarczych w Wilnie, który ukończył z dobrym wynikiem w 1934 roku. Jesienią tego roku został powołany do odbycia powszechnego obowiązku wojskowego w 29 Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie. Po 12 miesiącach ukończył służbę ze stopniem sierżanta podchorążego. W 1937 roku otrzymał stopień podporucznika rezerwy piechoty. Pracę zawodową rozpoczął w 1935 roku w Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Lublinie, gdzie był zatrudniony do 1945 roku. 24 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu podporucznika walcząc na froncie w 15 pp Dęblin (pod Wieluniem). W okresie okupacji pracował w Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Lublinie, na terenie powiatów: Biłgoraj i Krasnystaw. Po wyzwoleniu w 1944 roku zajmował się skupem żywca na przerób do sklepów„ Osobtorgu” w Lublinie, a także pracował przy realizacji świadczeń rzeczowych dla Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. W 1945 roku podjął pracę w Rolniczej Centrali Mięsnej w Warszawie. W 1946 roku został oddelegowany na kierownika handlowego do Podlaskiej Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Siedlcach, którą prowadził do upaństwowienia w 1949 roku. Z dniem 1 kwietnia 1949 roku został pracownikiem Ekspozytury Centrali Mięsnej w Warszawie, gdzie pracował w charakterze instruktora handlowego. W 1949 roku zawarł związek małżeński z Danutą Perycz. W 1950 roku urodził się syn Jarosław.

 

Zdjęcie nr 1

Adolf Waszkiewicz, ok. 1934 roku (ur. 4 listopada 1915 roku w Łojkach, powiat augustowski, woj. białostockie), syn Franciszka Waszkiewicza i Marii z Hajdowskich. Początek służby  wojskowej w 29 Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

Zdjęcie nr 2-3

Życiorys Adolfa Waszkiewicza z 27 lipca 1951 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 sygn.1. str.6-8

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 4

Uczniowie Koedukacyjnej Średniej trzyklasowej Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie ok. 1929 r. W środkowym rzędzie drugi od lewej Adolf Waszkiewicz. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

Zdjęcie nr 5

Uczniowie Koedukacyjnej Średniej trzyklasowej Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie ok.1929-1932 r. Drugi od prawej w górnym rzędzie Adolf Waszkiewicz . Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

Zdjęcie nr 5

Uczniowie Koedukacyjnej Średniej trzyklasowej Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie ok.1929-1932 r. Drugi od prawej w górnym rzędzie Adolf Waszkiewicz . Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

 

Zdjęcie nr 7

Zawody kajakarskie nad Niemnem, w tle widok Grodna, ok.1933-1934. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 , sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

 

Zdjęcie nr 8

Słuchacze Instytutu Nauk Handlowo – Gospodarczych w Wilnie na spotkaniu w plenerze, okolice Grodna wiosna 1933 r., na pierwszym planie w trenczu Adolf Waszkiewicz. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944 

 

 

 

Zdjęcie nr 9

Absolwenci Instytutu Nauk Handlowo - Gospodarczych w Wilnie z wykładowcami, ok. 1934 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

Zdjęcie nr 10 -11

Świadectwo Adolfa Waszkiewicza ukończenia Instytutu Nauk Handlowo- Gospodarczych w Wilnie, 25 czerwca 1935 r.. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 sygn.2, str.3-4

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 12

Czas służby wojskowej w 29 Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie, jesień 1934 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944 

 

 

Zdjęcie nr 13

Uroczystości w 29 Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie, ok. 1934 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 

Zdjęcie nr 14

Ćwiczenia polowe, jesień 1934 rok, 29 Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

Zdjęcie nr 15

Odpoczynek „pod dębem” w czasie marszu, jesień 1934 r., trzeci od prawej w środkowym rzędzie Adolf Waszkiewicz, 29 Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

Zdjęcie nr 16

W drodze na poligon, jesień 1934 r., odpoczynek w czasie marszu. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 17-18

Żołnierze 29 Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

 Zdjęcie nr 19

Koszary 76 pp w Grodnie, w trzecim rzędzie od lewej strony Adolf Waszkiewicz, ok.1934-1935 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 20

Zasadnicza służba wojskowa, czerwiec 1935 r. , Grodno , najwyższy w górnym rzędzie z prawej Adolf Waszkiewicza. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 21

Życzenia dla Adolfa Waszkiewicza od kolegi z wojska „Tej wrodzonej solidarności życzę, byś szedł w życiu po laurach”, 27 czerwca 1935. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 

Zdjęcie nr 22

Żołnierze 29 Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76 pp w Grodnie, w tle cerkiew katedralna w Grodnie 1934/1935, z lewej Adolf Waszkiewicz (?). Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

Zdjęcie nr 23

Patent oficerski nr 545/1937 z dnia 12 października 1937 r. wydany przez Ministra Spraw Wojskowych mianujący Adolfa Waszkiewicza od dnia 1 stycznia 1937 r. podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.3. str.1

 Zdjęcie nr 24

Adolf Waszkiewicz w galowym mundurze oficerskim na „ spacerze” wzdłuż brzegu Niemna, Grodno 1937 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

Zdjęcie nr 25

Adolf Waszkiewicz z przyjaciółką na spacerze w Grodnie (?), lata 30. XX w. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 26

Grodzieńskie „piękności” na spacerze, lata 30. XX w. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 27

Adolf Waszkiewicz z kolegą na ulicach Lublina, ok. 1936 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 28

Spółdzielnia Zbytu Produkcji Zwierzęcej w Lublinie - Zakłady Mięsne w Krasnymstawie  ok.1944 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 29

Spółdzielnia Zbytu Produkcji Zwierzęcej w Lublinie - Zakłady Mięsne w Krasnymstawie, ok. 1944 r. Widok na front Spółdzielni. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „ Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 30

Przydział kwaterunkowy wydany 12 września 1946 r. przez Urząd Mieszkaniowy Zarządu Miejskiego w Siedlcach na podanie nr 1934/46 Adolfa Waszkiewicza. Zarządzeniem nr 1160 z dnia 12 września 1946 r. przydzielono Adolfowi Waszkiewiczowi lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi i kuchni w domu Marii Chrościckiej (Chruścickiej) przy ul. Bolesława Prusa nr 2 m 1 w Siedlcach. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.2.str.41

  

 Zdjęcie nr 31-32

Umowa najmu lokalu przy ul. B. Prusa 2 m 1 w Siedlcach zawarta w dniu 12 września 1946 r. między właścicielką nieruchomości Marią Chrościcką a Adolfem Waszkiewiczem jako lokatorem. W umowie warunki korzystania z mieszkania oraz określenie czasu trwania najmu (1 rok), wysokość czynszu miesięcznego oraz inne okoliczności i warunki mające znaczenie dla najemcy i wynajmującego. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.4, str.42-44

 

 Zdjęcie nr 33

Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adolfa Waszkiewicza wydane przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach, nr poświadczenia L.b./245/Ob/47 z dnia 22 lutego 1947 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 sygn.1, str.1

 Zdjęcie nr 34-36

Ankieta Personalna z dnia 25 marca 1949 r. sporządzona na potrzeby pracodawcy -Podlaskiej Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Siedlcach. Zawiera 33 punkty obejmujące m.in. dane osobowe Adolfa Waszkiewicza i członków rodziny, miejsce zamieszkania przed 1.09.1939 r, w czasie wojny i po 1945 r., informacje o wykształceniu, okresach i miejscach zatrudnienia oraz pełnionych funkcjach, stanie majątkowym, przynależności do organizacji społecznych, zawodowych i partii politycznych, stosunek do służby wojskowej, dane dotyczące funkcjonowania w okresie wojny i okupacji uczestnictwo w działaniach zbrojnych, represje ze strony okupanta itp.. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.2.str.11-14

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 37

Oficerska Książeczka Wojskowa nr 06846 seria C na nazwisko Waszkiewicz Adolf, wydana 5 września 1950 r. przez Wojskowa Komendę Rejonową w Siedlcach. Dane zawarte w Książeczce obejmują dane osobowe i adresowe, wykształcenie cywilne, wykonywany zawód i miejsce zatrudnienia, stopień oficerski i datę nadania, numer specjalności wojskowej, określenie kategorii zdolności do służby wojskowej i data stwierdzenia, opis przebiegu służby oficerskiej ( m.in. dowódca plutonu w kampanii wrześniowej 1939 r.), data i podstawa prawna przeniesienia do rezerwy, data i podstawa prawna zwolnienia od powszechnego obowiązku wojskowego, adnotacje o przyjęciu i skreśleniu z ewidencji wojskowych referatów meldunkowych. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 sygn.2, str. 24-26

 

Zdjęcie nr 38

Odpis zaświadczenia (z klauzulą „poufne”) na nazwisko Waszkiewicz Adolf o ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym kursu dla Instruktorów klasyfikacji we Wrocławiu, prowadzonym w okresie 7 marca do 5 kwietnia 1950 r. W treści zaświadczenia opinia kierownika kursu o Adolfie Waszkiewiczu zawierająca referencje dotyczące kompetencji zawodowych i organizacyjnych jako instruktora i wykładowcy. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.2, str.15

 Zdjęcie nr 39

Kurs klasyfikatorów we Wrocławiu 1950 r., w środku Adolf Waszkiewicz. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944 

 Zdjęcie nr 40

Okres pracy w Lublinie w Spółdzielnia Zbytu Produkcji Zwierzęcej w Lublinie, w drugim rzędzie pierwszy od prawej Adolf Waszkiewicz, ok.1950 rok. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 41

Okres pracy w Lublinie w Spółdzielnia Zbytu Produkcji Zwierzęcej w Lublinie, piąty od lewej Adolf Waszkiewicz, ok.1950 rok. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 42

Zaświadczenie nr 439019 Polskich Kolei Państwowych do biletów miesięcznych pracowniczych na dojazdy w 1953 r. koleją z Siedlec do pracy w Warszawskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Warszawie ul. Jagiellońska 3/5 na nazwisko Adolf Waszkiewicz. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.2 ,str. nlb

 

Zdjęcie nr 43

Czasy młodości Adolfa Waszkiewicza. Budynek Gimnazjum 3 letniej Szkoły Koedukacyjnej w Grodnie oraz budynek Starostwa, ok. 1929 roku. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album

„Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 

Zdjęcie nr 44

Słuchacze 3 letniej szkoły Handlowej w Grodnie, trzeci od lewej w górnym rzędzie Adolf Waszkiewicz. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

  

Zdjęcie nr 45

Widok na Grodno od strony Niemna, lata 30. XX w., poniżej budynek biurowy Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Krasnymstawie, ok. 1944 roku. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 46

Pracownicy Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Krasnymstawie, ok. 1944 roku.

Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 47

Wnętrze pomieszczeń produkcyjnych Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Krasnymstawie, Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 48

Obiekty Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Krasnymstawie, ok.1944. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 Zdjęcie nr 49

Pracownicy Spółdzielni Zbytu Produktów Zwierzęcych w Krasnymstawie przed budynkiem biurowym Spółdzielni. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.7 Album „Kierownikowi w dniu imienin pracownicy oddziału, Krasnystaw - 17.06.44”

 

 Zdjęcie nr 50

Franciszek Piotr Waszkiewicz, ur. 1886 r. w Łojkach, ojciec Adolfa Waszkiewicza. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.6 [Album z fotografiami Franciszka Waszkiewicza i Adolfa Waszkiewicza] 1935-1944

 Zdjęcie nr 51

Orzeczenie nr 1813 z dnia 13 czerwca 1947 r. znak L.dz. P. 1633.47 Państwowego Urzędu Repatriacyjnego - Wojewódzki Oddział w Lublinie dla Franciszka Waszkiewicza o pozostawieniu w Grodnie majątku nieruchomego. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 sygn.4, str.45 

 Zdjęcie nr 52

Zezwolenie (koncesja) nr 468 na wykonywanie czynności handlowych- prowadzenie przemysłu gastronomicznego wydane przez Urząd Wojewódzki Lubelski Wydział Przemysłu i Handlu, Oddział Handlu, znak sprawy L.Dz. P.H./IV/598 /48 z dnia 23 lutego 1948 na nazwisko Perycz Władysława (teściowa Adolfa Waszkiewicza). Zezwolenie obejmowało uprawnienia do prowadzenia Herbaciarni – Jadłodajni w Łosicach przy ul. Starostwo 1 (działalność ta prowadzona była także przed 1939 rokiem – informacja od Jarosława Waszkiewicza). Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988, sygn.4, str.47

 Zdjęcie nr 53-54

Oryginał Zaświadczenia o ewakuacji do Polski nr 4304, 253 Okręgowego Pełnomocnika Polskiego Rządu Tymczasowego w Grodnie do Spraw Ewakuacji nr 3964 wydane na nazwisko Waszkiewicz Franciszek Piotr ur. w Łojkach w 1886 r., ostatnie miejsce zamieszkania Grodno, ewakuacja do Krasnegostawu. Osoby ewakuujące się wraz z Franciszkiem Waszkiewiczem: żona Maria c. Stefana ur. w 1895 r. w Solnej Bali, córka Janina ur. w 1923 r. w Łojkach. Zaświadczenie ważne do 15.08.1945 r.

Zaświadczenie jest rękopisem sporządzonym na instrukcji / ulotce informacyjnej dotyczącej zasad ewakuacji co do mienia, które można zabrać do Polski, członkach rodziny i podopiecznych, którzy mogą się ewakuować wraz z głównym „ wychodźcą” oraz informacja o miejscach gromadzenia się /oczekiwanie na transport do Polski. Wymienione miejsca zbiórek na terytorium Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej to: Grodno, Wołkowysk, Pińsk, Nowogródek, Mołodeczno, Bereza Kartuska, Brześć, Słonim, Głębokie. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 , sygn.5, str.25 , str.1-2

 

 

 55-56

Ewakuacyjny arkusz nr 4304 z dnia 14 lipca 1945 r. na nazwisko Waszkiewicz Franciszek wydany przez Pełnomocnika Okręgowego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do Spraw Ewakuacji na potrzeby ewakuacji z Grodna do Krasnegostawu. Informacje zawarte w arkuszu to imiona i nazwiska członków rodziny ewakuujące się razem z Franciszkiem Waszkiewiczem: żona Maria c. Stefana ur. 1895, córka Janina ur. 1923. Na odwrociu arkusza informacja o zameldowaniu na pobyt czasowy w schronisku w Płocku do dnia 7 lutego 1945 r., stały meldunek w Krasnymstawie od dnia 28 lipca 1945 r., a także informacja o  sporządzeniu w dniu 28 lutego 1947 r. opisu mienia pozostawionego w Grodnie (plac o powierzchni 780 m kw. z zabudowaniami. Źródło: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Dar Jarosława Waszkiewicza potomka repatriantów z Grodna 1932-1988 , sygn.5, str.3-4

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-10
Data publikacji:2020-11-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:716