Nowe skany w serwisie Szukaj w Archiwach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 kwietnia 2022

Miło nam poinformować, że w serwisie Szukaj w Archiwach opublikowano 70 124 nowe skany zasobu siedleckiego Archiwum. Najnowsza aktualizacja serwisu obejmuje  uzupełnienia do akt już opublikowanych, jak również nowe kopie cyfrowe, głównie akt notarialnych z pierwszej połowy XIX w.

Na szczególną uwagę zasługuje  zespół archiwalny nr 150 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach 1810-1825 oraz zespół nr 1286 Zbiór planów miasta Siedlce 1933-1976.

Zespół nr 62/150 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach 1810-1825

Konserwator Hipotek prowadził Księgi hipoteczne dla dużej własności ziemskiej zakładane na podstawie tytułu XVIII księgi III kodeksu cywilnego (Napoleona) w okresie Księstwa Warszawskiego, działając przy Trybunale Cywilnym w Siedlcach. Księgi te służyły przede wszystkim ujawnieniu długów ciążących na nieruchomości. Konserwator Hipotek wpisywał przedkładane mu dokumenty w sprawach majątkowych do ksiąg ingrosacji i zajęć nieruchomości. Przeprowadzał intabulację i ekstabulację długów, wydawał osobom zainteresowanym kopie dokumentów oraz zaświadczenia o dopełnieniu czynności urzędowych. Od 1823 roku jego funkcje przejął pisarz kancelarii ziemiańskiej.

 

Zespół nr 62/1286 Zbiór planów miasta Siedlce 1933-1976

Zbiór liczący 584 jednostki inwenatarzowe (584 arkusze oraz dodatkowo 25 dubletów) tworzą plany oraz mapy sporządzone głównie po 1948 roku. Są to głównie plany sporządzone przez warszawskiego inżyniera geodezji, mierniczego przysięgłego Edwarda Weycherta. Poza tym zespół składa się z map i planów wykonanych w latach 50’ i 60’ na podstawie wcześniejszych pomiarów, jak również z map tzw. „przedmiotowych” dotyczących najczęściej wznowienia granic czy rozgraniczenia. Plany miasta ogólnie zaliczamy do grupy map wielkoskalowych (tzw. mapy szczegółowe), sporządzone są one w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Plany miasta Siedlce w większości sporządzone zostały w skali 1:1000 i są to głównie mapy sytuacyjne i sytuacyjno – wysokościowe. Plany miasta Siedlce, podobnie jak większość map tego typu, wykonane zostały w podziale na sekcje, ich liczba początkowo wynosiła 122 (przy skali 1:1000), jednak wraz z rozwojem miasta zwiększano również ilość sekcji. Zbiór zasięgiem chronologicznym obejmuje mapy i plany z lat 1933 – 1976. Najstarsza mapa pochodzi z 1933 roku i przedstawia plan osady „Klińsk” przy ul. Garwolińskiej. Zachowało się też kilka map z 1940 roku – są to odrysy map sporządzonych w dwudziestoleciu międzywojennym. Najmłodsza grupa akt składa się z map wykonanych w latach 60’ wraz z aktualizacjami dokonanymi pod koniec lat 70’. Mapy odnoszą się wyłącznie do terenu miasta Siedlce. Wszystkie mapy i plany dotyczące miasta Siedlce przechowywane były w Składnicy Map i Planów (późniejsza nazwa – Miejska Składnica Akt i Dokumentów Geodezyjnych). Zawierają cenne informacje dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Plany szczegółowo obrazują kierunki rozwoju Siedlec, w większości zostały wykonane w skali 1:1000, dlatego też zaznaczono na nich wszelkiego rodzaju zabudowę jak również przebieg ulic oraz rozmieszczenie cieków wodnych czy zadrzewienia. Są cennym źródłem do badania przemian urbanistycznych zachodzących na terenie Siedlec. Wykonane zostały na blasze aluminiowej, papierze, papierze podklejanym tkaniną, astralonie, kartonie, oraz na kalce białkowej. Zawartość zespołu: Plany E. Weycherta 1948 – 1966, 132 j.a, sygn. 2-50, 183-249, 317-332 ,  plany wykonane na podstawie pomiarów Weycherta: 1949–1976, 321 j.a., sygn. 1-70, 250-316, 333-529, 537-574, mapy przedmiotowe  1933 – 1973, 131 j.a., sygn. 1, 71-182, 530-536, 575-584 oraz plan miasta Siedlce, niedatowany z wyrysowanym herbem Pogoń i dwoma postaciami rycerzy.

Uzupełnienia do zespołów, dla których skany już częściowo były opublikowane:

 • 62/150 Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach
 • 62/601 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie
 • 62/1290  Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego
 • 62/1456 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Garwolin

Nowe skany w serwisie:

 • 62/100 Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego 1818-1851 [1852-1854];
 • 62/137 Przewóski Antoni rejent Okręgu Węgrowskiego [1810-1823] 1838-1850;
 • 62/146 Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego 1810-1823 [1843];
 • 62/215 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko - augsburskiej w Sadolesiu powiat Węgrów 1832-1878,1900-1908,1918;
 • 62/617 Szaniawski Kalasanty notariusz powiatu łukowskiego 1810-1833;
 • 62/1286 Zbiór planów miasta Siedlce 1933-1976. 

 Lista opublikowanych zespołów:

 

Lp.

Numer zespołu

Nazwa zespołu

po kliknięciu w nazwę zespołu zostaniesz przekierowany do serwisu szukajwarchiwach.gov.pl

Daty skrajne

Sygnatury

Liczba skanów

Data aktualizacji

 1

62/100/0

Chojnacki Adam notariusz publiczny województwa podlaskiego

1818-1851 [1852-1854]

1-42, 44-46

20795

01.04.2022

 2

62/137/0

Przewóski Antoni rejent Okręgu Węgrowskiego

[1810-1823] 1838-1850

1,4-10,12-24

8299

01.04.2022

 3

62/146/0

Roguski Franciszek pisarz aktowy powiatu węgrowskiego

1810-1823 [1843]

1 -15

9695

 

01.04.2022

 4

62/150/0

Urząd Konserwatora Hipotek przy Trybunale Cywilnym Województwa Podlaskiego w Siedlcach

1810-1825

1-7, 11-17

4776

01.04.2022

 5

62/215/0

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko - augsburskiej w Sadolesiu powiat Węgrów

1832-1878,

1900-1908,

1918

1-32, 36-38

1489

06.04.2022

 6

62/601/0

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łukowie

[1823] 1829, 1869-1921 [1979-2017]

46-47, 49-52, 54, 56

1802

01.04.2022

 7

62/617/0

Szaniawski Kalasanty notariusz powiatu łukowskiego

1810-1833

1-34, 36-62

22649

01.04.2022

 8

62/1286/0

Zbiór planów miasta Siedlce

1933-1976

1-70, 333-386, 448-449, 456-531, 537-585

320

01.04.2022

 9

 62/1290/0

Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego

1940-1944

33

1

01.04.2022

 10

 

62/1456/0

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Korytnicy powiat Garwolin

1882-1936

9

298

01.04.2022

 

Łącznie

 

 

 

70 124 skany

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-06
Data publikacji:2022-04-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1063