Archiwa Rodzinne Niepodległej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 czerwca 2019

Archiwa Rodzinne Niepodległej  to projekt realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i lokalnych społeczności w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak też konieczności ochrony pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej oraz pozyskanie do państwowego zasobu archiwalnego unikalnych archiwaliów, które zostaną zabezpieczone i udostępnione w formie on-line.

Motywem  przewodnim projektu jest wyszukanie i upublicznienie dokumentów ze zbiorów prywatnych związanych ze 100-leciem niepodległości Polski. Realizacja przedsięwzięcia zakłada aktywne zaangażowanie społeczności lokalnych w świętowaniu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zachowane rodzinne zbiory, nierzadko niedoceniane przez ich posiadaczy są nieocenionym źródłem historii nie tylko rodzin ale całych lokalnych społeczności. Niezwykle ważna jest ich ochrona oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń zwłaszcza, że misją archiwów jest zabezpieczanie i udostępnianie państwowego i narodowego zasobu archiwalnego.

Tradycja gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania spuścizn rodzinnych w archiwach państwowych jest długa. Archiwa rodzinne bowiem są częścią polskiego dziedzictwa narodowego. W oparciu o zgromadzone w nich dokumenty, listy, pamiętniki, fotografie można odtworzyć zarówno historię pokoleń rodziny, jak i fragmenty z dziejów kraju. Materiały te uzupełniając wiedzę zawartą w dokumentacji urzędowej są jednocześnie ilustracją, tłem dla epoki, w której powstały i wydatnie wzbogacają bazę źródłową do dziejów państwa i narodu.

Rodzinne dokumenty, przedmioty, listy, wspomnienia, pamiętniki a zwłaszcza fotografie opowiadające historię rodziny mają niezwykłą wartość. Zapraszamy Państwa do przekazywania do Archiwum Państwowego w Siedlcach cennych dokumentów ze zbiorów rodzinnych z okresu odzyskania przez Polskę niepodległości 1918-1939. Przekazane dary zostaną właściwie zabezpieczone dla przyszłych pokoleń.

Siedleckie Archiwum, tak jak inne archiwa państwowe, uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym archiwiści oraz konserwatorzy pomagają wartościować dokumenty z archiwów domowych, informują jak je zabezpieczać oraz wskazują sposoby prowadzenia badań nad historią rodzinną. Każdy może zgłosić się do Archiwum Państwowego w Siedlcach, skorzystać nieodpłatnie z pomocy w tym zakresie. Można je u nas także zdeponować, powierzyć na wieczyste przechowywanie. Materiały te wzbogacą zasób Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Już dziś zapraszamy także do udziału w warsztatach z zabezpieczania oraz poradnictwa w zakresie prowadzenia badań genealogicznych organizowanych w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej jakie towarzyszyć będą naszym wrześniowym przedsięwzięciom z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W ramach warsztatów będziemy udzielać szczegółowych informacji o sposobach zabezpieczania, opisywania archiwaliów rodzinnych oraz właściwych sposobach i warunkach przechowywania. W miarę możliwości zostaną przeprowadzone drobne zabiegi konserwatorskie dokumentów przeznaczonych do skanowania. Mamy także nadzieję pozyskać unikalne i ciekawe dokumenty, zawłaszcza dotyczące odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego w latach 1918-1939 w postaci oryginałów lub kopii cyfrowych wykonanych przez Archiwum na profesjonalnym sprzęcie, celem ich zabezpieczenia i szerokiego udostępniania. Darczyńcy otrzymają kopie cyfrowe darowanych archiwaliów.

Zapraszamy do kontaktu oraz na spotkania zwłaszcza z osobami pragnącymi przekazać oryginały posiadanych dokumentów do naszej instytucji. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Beatą Troć, tel. 256322574, e-mail: kwerendy@siedlce.ap.gov.pl

Zapraszamy także na stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych poświęconą archiwom rodzinnym https://www.archiwa.gov.pl/pl/809-archiwa_rodzinne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:965