Jesteś tutaj: Start / Publikacje / W sprzedaży

W sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum prowadzi sprzedaż wszystkich niżej wymienionych publikacji. W celu nabycia prosimy o  KONTAKT

Artykuły

Przejdź do - "Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920" , Katalog wystawy archiwalnej

"Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920" , Katalog wystawy archiwalnej

7 lipca 2015

"Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920" , Katalog wystawy archiwalnej, opr. A. Rogalski, Siedlce 2014.

 

Zestaw wydawniczy składa się z ozdobnej teczki/obwoluty, wstępu do katalogu w formie oddzielnej broszury: Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920, Katalog wystawy archiwalnej, fragmentu diariusza Władysława Gołąbka z lat 1914-1918 (jako oddzielna broszura: Władysław Gołąbek,Diariusz 1914-1918), oraz 30 plansz z fotografiami z czasów I Wojny Światowej i międzywojnia. Publikacja dokumentuje szlak bojowy Władysława Gołąbka, galicjanina z urodzenia a siedlczanina z wyboru; jednego z wielu Polaków służących w szeregach CK Armii podczas I Wielkiej Wojny. Zawartość katalogu łączy się tematycznie z treścią katalogu Pocztówki z czasów I wojny światowej. Materiały prezentowane w zestawie Wojenne przygody...pochodzą w znakomitej większości ze zbiorów prywatnych.

 

CENA 30 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "I Wojna Światowa w książkach i czasopismach okresu międzywojennego" , Katalog wystawy archiwalnej

"I Wojna Światowa w książkach i czasopismach okresu międzywojennego" , Katalog wystawy archiwalnej

7 lipca 2015

"I Wojna Światowa w książkach i czasopismach okresu międzywojennego" , Katalog wystawy archiwalnej, opr. A. Rogalski, Siedlce 2014, ss. 112, 154 il.

 

Katalog wystawowy Archiwum Państwowego w Siedlcach składa się ze wstępu oraz katalogu właściwego zawierającego komplet plansz wystawowych. Ten ostatni podzielony jest na cztery bloki. Pierwszy to plansze z ilustracjami Kamilia Mackiewicza do książki Bronisławy Ostrowskiej Bohaterski miś czyli przygody bohaterskiego niedźwiadka na wojnie. Część druga to wizerunki afiszów, rozporządzeń i obwieszczeń z czasów I wojny światowej przedrukowanych za „Gazetą urzędową powiatów węgrowskiego i sokołowskiego” oraz książką Pamiątki wojenne. W skład trzeciej części Katalogu weszły podobizny okładek zebranych z archiwalnej biblioteki publikacji wydanych w latach 1914-1918, oraz książek z okresu międzywojennego dotyczących I Wojny Światowej. Katalog zamyka wybór „pierwszowojennych” artykułów z międzywojennej prasy wojskowej. W publikacji znalazły się materiały pochodzące z zasobu bibliotecznego AP w Siedlcach oraz zbiorów prywatnych.

 

CENA 15 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Siedlce w czasach I Wojny Światowej". Katalog wystawy archiwalnej

"Siedlce w czasach I Wojny Światowej". Katalog wystawy archiwalnej

7 lipca 2015

"Siedlce w czasach I Wojny Światowej". Katalog wystawy archiwalnej, opr. A. Rogalski, Siedlce 2014, ss. 112, 84 il.

 

Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach. Książka składa się ze wstępu oraz właściwego katalogu, w którym zamieszczono komplet plansz wystawowych. Katalog podzielony jest na dwie części dokumentujące okres zaboru rosyjskiego w latach 1914-15, oraz okupacji niemieckiej w latach 1915-1918. W obrębie tych dwóch bloków rozmieszczono poszczególne materiały wystawowe w układzie tematyczno-chronologicznym. W katalogu znajdują się materiały pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach.

 

CENA 15 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Pocztówki z czasów I wojny światowej. Katalog wystawy archiwalnej" , opr. A. Rogalski, Siedlce 2014.

"Pocztówki z czasów I wojny światowej. Katalog wystawy archiwalnej" , opr. A. Rogalski, Siedlce 2014.

7 lipca 2015

Zestaw wydawniczy składa się z: ozdobnej teczki/obwoluty, wstępu do katalogu (jako oddzielna broszura: Pocztówki z czasów I wojny światowej. Katalog wystawy archiwalnej) oraz 99 plansz z podobiznami awersów i rewersów pocztówek z czasów I Wojny Światowej. Pocztówki których podobizny wykorzystano na wystawie należały do Władysława Gołąbka, żołnierza I Wojny Światowej, walczącego na frontach wschodnim i włoskim. Obecnie przechowywane są w archiwach rodzinnych potomków Władysława Gołąbka. Zawartość katalogu łączy się tematycznie z treścią katalogu Wojenne przygody Władysława Gołąbka 1914-1920. Wszystkie materiały prezentowane w publikacji Pocztówki z czasów I wojny światowej pochodzą z archiwów prywatnych.

 

CENA 50 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - Dokumenty przełomu 1989 – 1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach

Dokumenty przełomu 1989 – 1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach

7 lipca 2015

Albumowa publikacja związana z 25. rocznicą wyborów 1989 r. opracowana   przez Krystynę Jastrzębską „Dokumenty przełomu 1989 – 1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach” zawiera reprodukcje fotografii, druków ulotnych i innych materiałów dokumentujących przełomowe dla Polski lata przemian. W książce znalazły się m. in. dokumenty Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Siedlcach, komitetów wyborczych i partii politycznych.

 

CENA 25 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - „Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego”

„Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego”

7 lipca 2015

Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego” jest kierowaną do szerokiego grona odbiorców publikacją autorstwa siedleckiego historyka dr. Rafała Dmowskiego. Wydawnictwo pod redakcją dr. Grzegorza Welika z Archiwum Państwowego w Siedlcach opracowano zgodnie z zasadami prac naukowych i recenzowano (prof. dr hab. Marek Wagner oraz dr hab. Andrzej Gil).

Książka składa się z trzech części. W pierwszej omówiono powstanie styczniowe w województwie podlaskim (w granicach według powstańczej administracji) w historiografii. W drugiej przedstawiono województwo przed i w trakcie powstania. Autor omówił tu m. in. teren działań, przedstawił siły obu walczących stron oraz skutki powstania. Część trzecia to właściwe kalendarium, w którym znajdujemy informacje o 148 bitwach i potyczkach stoczonych w latach 1863 – 1865. Dzięki archiwalnym kwerendom udało się zweryfikować dotychczasowe badania historyków powstania i ustalić kilkadziesiąt nieznanych dotąd pól bitewnych.

Praca zawiera także liczącą 300 pozycji bibliografię oraz 19 aneksów przedstawiających dokumenty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach, AGAD oraz Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.

Atutem pracy jest również 59 ilustracji i map. Prezentują one ikonografię powstańczą, a pochodzą m. in. z zagranicznej prasy z epoki, zbiorów Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie oraz z prywatnych kolekcji.

Wydawcą „Kalendarium...” jest Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Praca ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

CENA 20 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Prace Archiwalno Konserwatorskie - Zeszyt 18"

"Prace Archiwalno Konserwatorskie - Zeszyt 18"

7 lipca 2015

Zawartość:

Mirosław Z. Roguski: „Sejmik gabinetowy”. Stronnictwo dworskie na terenie ziemi liwskiej w czasach stanisławowskich (1765-1795);

Artur Rogalski: W sprawie Prota Lelewela czyli postulat biografii historycznej;

Andrzej Chojnacki: Przykłady osadnictwa wojskowego w regionie siedleckim po upadku powstania listopadowego;

Rafał Dmowski: Kapituły diecezji podlaskiej w latach 1918 – 1939;

Szymon Tadeusz Krawczak: Ks. Jan Urban i geneza pisma „Oriens” (cz. 1);

Bogusław Niemirka: Działalność publiczna Feliksa Grzymały (1872 - 1950);

Bernard Sobiczewski: Pion śledczy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach 1944 - 1954. Ludzie i działalność;

Anna Jaworek: Ludność żydowska na podstawie akt stanu cywilnego gminy Mordy z lat 1810-1825;

Grzegorz Welik: Zestawienie spisów właścicieli majątków ziemskich guberni siedleckiej;

Julita Chojnacka: Przykłady propagandy komunistycznej z akt Prokuratury Sądu Okręgowego w Siedlcach z lat 1934 – 1935;

Krystyna Jastrzębska: Zestawienie siedleckich zakładów zarejestrowanych w NSZZ „Solidarność” „Ziemia Podlaska”i NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w latach 1980-1981 oraz recenzje i Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Siedlcach

 

CENA 20 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Przejdź do - "Archiwum rodzinne. Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach"

"Archiwum rodzinne. Katalog wystawy Archiwum Państwowego w Siedlcach"

7 lipca 2015

red. A. Rogalski, Siedlce 2012, ss. 200.

CENA 25 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Przejdź do - "Sąd Pokoju powiatu węgrowskiego w początkach XIX w."

"Sąd Pokoju powiatu węgrowskiego w początkach XIX w."

7 lipca 2015

Mirosław Roguski, Tradycje sądownictwa szlacheckiego ziemi liwskiej.
Artur Korobowicz, Rys organizacji sądowej w Księstwie Warszawskim.
Marta Niedbało, Kancelaria węgrowskiego Sądu Pokoju w początkowym okresie działalności.
Artur Rogalski, Skorowidz Sądu Pokoju powiatu węgrowskiego z 1812 r.

Siedlce 2009, s. 107

CENA 20 zł - NAKŁAD WYCZERPANY - dostępna w pracowni naukowej

Przejdź do - "Księga Pamiątkowa Jubileuszu 50-lecia Archiwum Państwowego w Siedlcach 1950 - 2000"

"Księga Pamiątkowa Jubileuszu 50-lecia Archiwum Państwowego w Siedlcach 1950 - 2000"

7 lipca 2015

Oprócz skrótu dziejów Archiwum (zawartego we "Wstępie" autorstwa U.Głowackiej-Maksymiuk), oraz wykazu kierowników Powiatowego Archiwum Państwowego w Siedlcach, w "Księdze..." znalazła się "Bibliografia publikacji ogłoszonych drukiem przez pracowników Archiwum Państwowego w Siedlcach w latach 1968 - 2000" sporządzona przez G.Welika i dwa artykuły: W.Więch-Tchórzewskiej - "Najcenniejsze dokumenty w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach" i A.Rogalskiego- "Notatki o aktach dawnych Archiwum Państwowego w Siedlcach".

Siedlce 2001, s. 56

CENA 10 zł

 

Zamówienia można dokonać poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-07
Data publikacji:2015-07-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:28895