Archiwum Państwowe w Siedlcach

II Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze

Siedlce, dn. 28.06.2018 r.

  

            Szanowni Państwo!

7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, który stał się podstawą do budowy i rozwoju współczesnej sieci archiwów państwowych, a także krystalizacji misji państwowej służby archiwalnej w Polsce.

 W 100-lecie wydania tego dokumentu serdecznie zapraszamy na drugą konferencję naukową z serii:

SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE,

 której celem będzie refleksja archiwoznawcza na temat: Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych.

 Proponowane zagadnienia badawcze dotyczące minionego 100-lecia archiwów polskich:

Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniu 7 lutego 2019 roku.

Propozycje tematów wystąpień należy nadsyłać do 31 października 2018 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: dmagier@siedlce.ap.gov.pl lub drogą pocztową: Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Kościuszki 7, 08-110 Siedlce.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru nadesłanych zgłoszeń.

Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, wyżywienie (serwis kawowy, obiad) oraz możliwość publikacji referatów w formie artykułów (po pozytywnych recenzjach) np. w czasopismach: „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, „Historia i Świat” oraz „Radzyński Rocznik Humanistyczny”. 

Organizatorzy:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-28
Data publikacji:2018-06-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3529
Darmowy licznik odwiedzin