Dokumentacja płacowo osobowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Siedlcach na podstawie Art.51 o ust.1 Ustawy z dnia 14lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity- Dz.U.2006 nr97 poz.673 z późn. zm.) prowadzi działalność przechowalniczą dokumentacji osobowej, płacowej i innej zlikwidowanych i upadłych pracodawców. W trosce o zabezpieczenie dokumentacji byłych pracowników świadczymy nieodpłatnie poradnictwo w zakresie przygotowania - uporządkowania i zewidencjonowania dokumentacji pracodawcy zgodnie z Art. 51s. ustawy archiwalnej. Prowadzimy w siedzibie zainteresowanego zawarciem umowy przechowania oszacowanie ilości i rodzajów dokumentacji podlegającej dalszemu przechowywaniu, sporządzamy wstępny szacunek kosztów przechowywania dokumentacji. Działalność archiwum obejmuje ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie przejętej dokumentacji oraz wydawanie z niej zaświadczeń, wypisów, wyciągów i reprodukcji na wniosek byłych pracowników, pracodawców, organów rentowo-emerytalnych -ZUS, KRUS oraz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Po upływie określonych przepisami terminów przechowywania przeprowadzamy na własny koszt brakowanie dokumentacji z powiadomieniem składającego, jeśli nie zakończył działalności. Gromadzimy i udostępniamy informacje o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej z terenu działania AP Siedlce przekazanej do innych przechowawców.

Wewnętrzna baza danych obejmuje informacje o około 160 pracodawcach funkcjonujących na terenie byłego województwa siedleckiego. Dane adresowe przechowawców można uzyskać osobiście, drogą tradycyjnej korespondencji, drogą e-mailową:osobowe@siedlce.ap.gov.pl, oraz telefonicznie pod numerem (025) 63 225 74 lub (025) 63 225 74 wew.14.

W ramach prowadzonej działalności przechowujemy dokumentację następujących pracodawców:

1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11 w tym Oddziały Rejonowe w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie.
2. "SPOŁEM" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach ul.Wł.Jagiełły10 w tym akta pracowników "SPOŁEM" Handlowej Spółdzielni Spożywców w Siedlcach ul.Wł.Jagiełły10 (dokumentacja nie obejmuje akt pracowników oddziałów terenowych PSS w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Łukowie, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie).
3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sterdyni z siedzibą w Lebiedziach 08-320 Sterdyń.
4. "TARANI" Tarandzio, Radomyska, Niedziółka, sp.j. z siedzibą w Łukowie ul.Łapiguz114.
5. Gospodarstwo Sadownicze "SINOŁĘKA" Sinołęka 45, 05-310 Kałuszyn. (dawny Instytut Sadownictwa Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Sinołęce).
6. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Likwidacji w Siedlcach ul.Łukasińskiego 52.
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meblarstwo-Tapicerstwo "IGA" Janusz Hardej w Upadłości ul.Przemysłowa 2, 08-300 Sokołów Podlaski.
8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sabniach w Likwidacji 08-331 Sabnie , ul.Główna 80.
9. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Tischnera w Siedlcach ul.B.Chrobrego 13.
10. Fabryka Maszyn Rolno Spożywczych w Sokołowie Podlaskim ul.Oleksiaka-Wichury2.
11. Petro-Oil "SEEWAX" sp zoo ul.Ułańska 3/6, 05-077 Warszawa.
12. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chodowie w Likwidacji 08-110 Siedlce.
13. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Siedlcach.
14. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Zakład Obrotu Rolnego w Siedlcach" później Spółdzielnia Pracy Obrotu Rolnego "Agromatex".
15. Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi w Siedlcach.
16. Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Pracy "PODLASIE" w Siedlcach w Likwidacji ul.Karowa 18.
17. Przedsiębiorstwo Młynarsko-Kupieckie Spółka jawna Krystyna Kowalczyk Adam Krzak, 08-110 Siedlce, ul.Sokołowska 157.
18. "Interagro" sp zoo w Upadłości 08-110 Siedlce, Pruszyn 92C.
19. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ceranowie w Likwidacji 08-322 Ceranów.


Aby otrzymać zaświadczenie lub kserokopię dokumentacji o zatrudnieniu i wynagrodzenia należy na adres archiwum przesłać podanie zawierające informacje o imieniu i nazwisku zatrudnionego, dacie urodzenia, nazwie zakładu pracy i jego lokalizacji, nazwy działu lub wydziału, zajmowanym stanowisku / pełnionych funkcjach oraz w przypadku kobiet nazwisko rodowe oraz cel uzyskania w/w dokumentów. Kwerendy z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania są odpłatne.

Na podstronie podajemy Cennik opłat stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr7/2009 Dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach z dnia 16 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia cennika opłat za sporządzenie reprodukcji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15219