Publikacje cyfrowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów

30 czerwca 2021

Książka Dariusza Magiera pt. Siedlecka kontrrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w świetle teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedlcach z lat 1976-1981,  jest opatrzoną aparatem naukowym edycją wyboru źródeł, które prezentują proces narodzin opozycji wobec reżimu komunistycznego i tworzenia się ruchu solidarnościowego w województwie siedleckim, obserwowany od strony przedstawicieli ówczesnej władzy. Swoje spostrzeżenia o narastaniu nastrojów opozycyjnych w Siedleckiem władze partii komunistycznej przekazywały w licznych teleksach wysyłanych do zwierzchników, które zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Doskonale oddają one stosunek elity władzy województwa siedleckiego i aktywu partyjnego do rodzącej się opozycji i „Solidarności” w okresie od  „wydarzeń radomskich” w czerwcu 1976 r. do 13 grudnia 1981 r. Zjawiska te, przez naród przyjmowane jako wyraz wolnościowych dążeń,  dla rządzących komunistów stanowiły kontrrewolucję, którą należało stłumić.

 Książka ukazała się nakładem Archiwum Państwowego w Siedlcach, Wydawnictwa Naukowego UPH oraz Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM. Jej wydanie zostało dofinansowane przez Miasto Siedlce.

Publikacja do pobrania w formacie PDF

Przejdź do - Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

Siedleccy studenci w pogoni za wolnością

25 listopada 2020

Autorem książki jest aktywny działacz opozycji wobec komunistycznego reżimu PRL, jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów i członek Komitetu Strajkowego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jego wspomnienia rzucające nowe światło na ważkie wydarzenia historyczne, których miejscem były Siedlce przełomu lat 70. i 80. XX w., wplecione w losy Autora związane z siedleckim akademickim życiem sportowym, kulturalnym, wreszcie społeczno-politycznym. Wątki osobiste splatają się z istotnymi dla miasta i regionu wydarzeniami rodzącego się buntu w ramach ogólnopolskiego „karnawału Solidarności”. Jego oczami obserwujemy tytułową pogoń miejscowych studentów za wolnością, ich wkład w ten kolejny polski zryw niepodległościowy. A wszystko to na tle ówczesnych realiów prowincjonalnego miasta leżącego poza głównym teatrem wydarzeń, które oddane zostały doskonale poprzez załączone archiwalia ze zbiorów prywatnych Autora.

 Publikacja do pobrania w formacie PDF

 

Przejdź do - Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim

21 listopada 2019

Publikacja jest próbą ukazania na przykładzie materiałów archiwalnych, głównie dokumentów wytworzonych przez różne instytucje z regionu siedleckiego, że odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem złożonym i długotrwałym. Nieprzypadkowo prezentowane dokumenty dotyczą lat 1915-1921. Już latem 1915 roku, po wyparciu Rosjan z terenów Królestwa Polskiego, zaczęto tworzyć polską oświatę, instytucje oraz świętować patriotyczne rocznice. 1921 rok to odbudowa i liczenie strat po wojnie polsko-bolszewickiej. Oczywiście najwięcej materiałów dotyczy przełomu 1918 i 1919 roku, bo wtedy historia „pędziła”, czego dowodem jest liczba dokumentów datowanych niemal każdego dnia listopada i grudnia 1918 roku oraz stycznia 1919 roku.

Dariusz Magier (oprac.), Dokumenty niepodległości w regionie siedleckim, wyd. Archiwum Państwowe w Siedlcach i Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLUM, Siedlce 2019, ss. 171.

Publikacja do pobrania w formacie PDF

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-21
Data publikacji:2019-11-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3702