Podsumowanie konkursu „Z rodzinnej szuflady”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 czerwca 2021

Podsumowanie konkursu „Z rodzinnej szuflady”

 

Konkurs edukacyjny „Z rodzinnej szuflady” przeznaczony był dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. Organizatorem konkursu było Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką plastyczną lub multimedialną pracy ilustrującej lub dokumentującej historię rodziny. Konkurs miał na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów dużej i małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Pozwolił także na utrwalenie w rodzinie pamięci o przodkach, zachęcał do gromadzenia rodzinnych pamiątek oraz odpowiedniej dbałości o rodzinne fotografie i dokumenty. Na konkurs nadesłano 82 prace tj. 77 prac ze szkół podstawowych oraz 5 ze szkół ponadpodstawowych. Wpłynęło 19 prac multimedialnych, 3 prace literackie, 2 filmy, 12 albumów, 6 prac przestrzennych i 41 prac plastycznych.

13 maja 2021 roku jury w składzie Dorota Pikula historyk sztuki, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, Bogusław Niemirka prawnik z Polskiej Akademii Nauk oraz artysta plastyk prof. dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dokonało oceny prac. Ze względu na formę nadesłanych prac oceny dokonano w następujących kategoriach: praca plastyczna, przestrzenna, multimedialna, film, album, praca literacka oraz praca rodzinna. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu prac, szczególnie doceniamy samodzielność uczniów.

Prace oceniono w kategorii wiekowej uczniów klas I- III, IV - VI, VII-VIII oraz uczniów szkoły średniej.

Ze szkół podstawowych nadesłano 77 prac:

klasa I - 2 prace

klasa II -2 prace

klasa III -20 prac (4 prace nagrodzono, 5 prac wyróżniono).

klasa IV -18 prac (1 pracę nagrodzono, 5 prac wyróżniono).

klasa V- 4 prace ( 1 pracę wyróżniono)

klasa VI -15 prac (1 pracę nagrodzono, 5 wyróżniono )

klasa VII -13 prac (4 prace nagrodzono, 4 prace wyróżniono)

klasa VIII- 3 prace (3 prace nagrodzono)

Ze szkół ponadpodstawowych nadesłano 5 prac:

klasa I- 3 prace (1 pracę wyróżniono)

klasa II- 2 prace (1 pracę wyróżniono)

Z uwagi na wysoki poziom prac jury przyznało wyróżnienia oraz nagrody tj.13 równorzędnych nagród oraz 22 równorzędne wyróżnienia. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 35 prac.

Prace nadesłali uczniowie z 19 szkół: Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Wł. Broniewskiego nr 6 w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 10 im. ks. Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy, Szkoły Podstawowej im. B. Arcta w Kotuniu, Szkoły Podstawowej w Przesmykach, Szkoły Podstawowej im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Nowych Iganiach, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim, I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach, III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Składamy podziękowania wszystkim autorom nadesłanych prac oraz osobom zaangażowanym w pomoc przy ich tworzeniu za udostępnienie rodzinnych dokumentów i fotografii. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Prace laureatów oglądać można od 9 czerwca 2021 r. na pokonkursowej wystawie w siedzibie Archiwum Państwowego w Siedlcach. Laureatów zapraszamy 9 czerwca 2021 r., w Międzynarodowy Dzień Archiwów, w godzinach 11.00-13.00 po odbiór pamiątkowych dyplomów oraz nagród. Dyplomy dla pozostałych uczestników konkursu zostaną przekazane podczas odbioru prac.

 

Lista laureatów konkursu „Z rodzinnej szuflady”

 

Kategoria: praca plastyczna

Nagroda

Amelia Duk                                kl. VI Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Marcel Jawtoszuk                   kl. VII Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Ada Kępkowicz                         kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Amelia Pietrusiak                    kl. IV d Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Aleksandra Płatkowska        kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Mikołaj Płatkowski                 kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Wyróżnienie

Lena Borkowska                      kl. III Szkoła Podstawowa w Pruszynie

Alan Kania                                  kl. IV a Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Julia Mościcka                          kl. II d I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Rodziny w Siedlcach

Martyna Myrcha                       kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Maja Pypowska                        kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Mateusz Talacha                      kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Hanna Szewczuk                     kl. IV b Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Zuzanna Szkutowicz              kl. VII Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

Alina Szkutowicz                     kl. VI Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach

Kategoria: praca multimedialna

Nagroda

Jadwiga Korbel                         kl. VIII e Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Wiktoria Kraszeninnikowa   kl. VIII c Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Magdalena Michalak               kl. VIII b Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Łukasz i Mateusz Pytel           kl. VII d  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Wyróżnienie

Zuzanna Plak                              kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Jagoda Stańczuk                       kl. V b Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Mateusz Troć                               kl. I b IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Kategoria: praca przestrzenna

Nagroda

Zuzanna Guzek                           kl. VII Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Amelia Kulik                                 kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Wyróżnienie

Aneta Włodarczyk                      kl. VII Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Kategoria: album

Nagroda

Natalia Księżpolska                   kl. VII Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Wyróżnienie

Dawid Bąk                                      kl. IV b Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Lena Guzek                                    kl. IIISzkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Patrycja Kotuniak                       kl. VI Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Maja Przybyłek                             kl. III Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Stanach

Kategoria: praca literacka

Wyróżnienie

Wiktoria Jastrzębska                kl. VII b Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

Kategoria: film

Wyróżnienie

Magdalena Michałowska         kl.VI e Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Kategoria: praca rodzinna

Wyróżnienie

Weronika Ambroziewicz     kl. VII e   i     Aleksandra Ambroziewicz   kl. VI d   Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach, książka i praca plastyczna

Kornel Stanisław Arct          kl. IV c Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, praca multimedialna

Dawid Pachnik                       kl. IV c Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach, praca multimedialna

Nikola Potera                          kl.VI a Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, praca przestrzenna- szuflada i album

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-01
Data publikacji:2021-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:732