Czy archiwistyka ma swoje nauki pomocnicze? Nowe wydawnictwo archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 listopada 2021

Nakładem Archiwum Państwowego w Siedlcach oraz Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra" ukazał się najnowszy, tematyczny  numer czasopisma "Wschodni Rocznik Humanistyczny" (t. XVIII, nr 1, 2021) poświęcony Naukom, dyscyplonom i metodom pomocniczym archiwistyki. Redaktorami tomu są Artur Górak, Marcin Hlebionek i Dariusz Magier.

Jak pisze w recenzji publikacji prof. Krzysztof Narojczyk, "Prezentowany tom stanowi interesujący głos polskiego środowiska naukowego w toczącej się dyskusji na temat miejsca i roli archiwistyki oraz kierunków jej rozwoju w szybko zmieniającym się pod wpływem technologii cyfrowych świecie".

Książka składa się z następujących rozdziałów:

Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Nauki pomocnicze archiwistyki: perspektywa metodyczna

Dariusz Magier (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Archiwum Państwowe w Siedlcach): Po co archiwistyce jest potrzebna historia?

Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): O potrzebie dyplomatyki elektronicznej dla archiwistyki

Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Nauki prawne i administracyjne w warsztacie archiwisty

Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Informatyka archiwalna – subdyscyplina naukowa in statu nascendi

Krzysztof Kopiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Edytorstwo źródeł archiwalnych i jego współczesne problemy

Jagoda Jankowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Sfragistyka w świecie archiwów

Daniel Sawicki (Biała Podlaska): Metody badawcze stosowane w staroruskiej semiografii muzycznej, na przykładzie XVI-wiecznego Irmologionu neumatycznego z Ławrowa

Tomisław Giergiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): Warsztat badacza fotografii w metodyce archiwalnej

Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Public relations w służbie archiwistyki

Publikację w cenie 20 zł można nabyć w Archiwum Państwowym w Siedlcach lub pobrać w wolnym dostępie w wersji cyfrowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-05
Data publikacji:2021-11-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1015